Ykköne

Ykköne on Heli Laaksosen numerorunokirja mummuil ja mukulil, pappoil ja poikasil, parillisil ja parittomil.
Kirjan kuvittaa penaalin terävin värikynä Anne Vasko. (WSOY 2018)

Ykköne on lounaismurteisen aakkosrunokirja Aapise sisarteos - mutta tulvillaan lukuja, laskuja, ynnää ja miinusta.
Näillä Ykkösen omilla kotosivuilla pääset kiinni kuumiin kirjakuulumisiin, ääneenlukukeikkoihin - ja hurmaaviin matemaattisiin runotehtäviin!

Älkkä nyy peljästykö, mut Ykköne o vähä myäski akateemine.


Ei sitä päält näy, eikä se mittä haitta... Syy runokirjanki liävä akateemisuutte o se, et olen tiatoihmissi. Mää ole näit, kene miälest piänenä jo suvi ol liian pitk ja heinäkuu erityisest raskas - koulun alkamisse ol niimpal aikka! Oppitunnit, ajan viättämine viisaitte ihmisten kans ja uusist asioist kuulemine o yks mailman parhaist asioist. Yliopisto o mun silmis ja korvis o ylimaallise hyvä asi, tiatojen tehras, ymmärryksen tyyssija. Tiätty Ykköst kirjottaes sain taas hyvän syyn hyäkätä akateemiste ihmisten kimppu.


Lounaismurteises Aapises jo tarvittin Turun yliopiston suamen kiäle väelt appu: murtten kiälopin kirjottamine on tarkka puuha. Tahtosin myäski, et uures Ykköses on kaik nii oikken ko voi. Runot kirjotan tiätystenki omast pääst - ne on kaunokirjallisuut, haavei, toivei, muistikuvi, mitkä kyl opittuihi asioihinki perustu. Lisäks Ykköses on kumminki mukan asiallisest asiallisemp esseeosuus (se ei ol ollenka pakolline eikä varsinka mukulil tarkotettu) niil ketkä on kiinnostunu numeroitte ja lukusanojen taustoist, kulttuurihistorist ja etymolokiast.  Turun yliopiston Kirsti Siitonen autto munt murreseikkoje oikkemuatoilus ja esitti muutamei kristallissi huamioi runoihinki. Seki on tärkkiä, et joku sano, et hyvi mene, sää teet tärkkiä tyät. Etymolokia eli sanoje historia o mul ain ollu tosi rakast. Suamen tunnetuin etymologiakymppi Kaisa Häkkinen o yks mun suurist ihailuni kohteist ollu vuaskymmeni. Häne Linnun nimi -teoksi mul on kaksiki, varuiks. Ykköses mul o napakka selvitys, mist numerot o meijän kiäleen tullu (olissin mää piremminki kirjottanu, mut ei annettu sivui enemppä ko 6).  Häkkisen Kaisalt kysysin varmennust ja pyysin lisäks, et olisko joku huumaava uus tiäreuutine numeroitten taustast ilmaantunu lähiaikoin. Oli! Lukusanast seitsemän sain selvil uut! Mut en kerro mitä! Lukeka-lukeka Ykkösest!

 

 

Ykköse ensesittelys Turun Puutorin Booktori-tapahtumas oliva nämä molemma viissa frouva. Sain ojentta heil juhlallisest oman lämpimäiskappalan (tosilämpimä, + 30). Pääsin samaan kuvaanki. Viäl suuri kiitoksi teil kaikest tuest.

 

 
Turun Puutorin Booktorin kirjan ensiesittelystä, Heli Laaksonen, Kirsti Siitonen, Kaisa Häkkinen. Kuva: Vappu Pyykkö

 

Oli mul Ykkösen teos matikkaviisaitaki tukena! Esseen esiluki vanh tuttu Lahtine ja Rauman opettajakoulutuslaitokse matematiikaopettajie matematiikaopettajat Sari Yrjänäinen ja Tomi Kärki. Jestas, kui hyvi kommentei ja hianoi virheilöytöi he seulosiva! Viit vail, etten Ykköse julistanu, et kuukaures o seittemä viikko… Heijä vinkkauksist sit myähemmi - Ykköse sivut jatka täyrentymistäs!

 

Heli

 


Runokirja. Ykköne. Kirjotin sitä 5 vuat, alotin heti ko Aapine ol valmis. Matkal o ollu mutki 1000, nyy tiä o suara (180 astet) ja paana auk. Runois 1 yhristävä teema o se, ett ne o inspiroitunu numeroitte mailmast. Ei sen tähre, et olissin matemaattissi neroi - ei varjele, lyhkäne matikkaki mul ol 7, iha armost, ja kertotaulun oppisin 6:e ast, sen jälkke järki pysähtys. Mut sen tähre, et numeroit näyttäyty mul tyyppein, henkilöhahmoin, tarinoin, historiallisin vinkkein - ne o meijän kiäle vanhimppa ainest, esi-isät lähettä meil tervessi vuastuhansien takka, ain ko me sanota 1-2-3!


Vuan 2017 selkis, et Anne Vasko tulis kuvittajaks - Mur-karhust, äitiyspakkaukse mansikkakirjoist ja taannoste Peltolan Annen 3:st aikuiste färityskirjoist (niist kekseliäist!) tutuks tullu maalarmaakar, saksien käyttäjä, penaalin terävin färikynä. Ilo o ollu ja o! Kustantajaks ilmottautus WSOY - heil on tänä vuan muuten täys 140 vuat kirjantekemist.

2018 elokuun alus, 8. kuus, Ykköse ol määrä pötkähtä painokoneist - mut tuliki yli 1 kuukaut aikasemi, 27.6. jo! Olin ens 2 viikko muina miähinä, yritin esittä, ettei täsä mittä uussi kirjoi ol näkyny (haaveen olis hiukan pittä loma heinäkuus, ko kaik muutki ristinsialut pitä). Nyy ko Ykköne löys kirjakauppoihi, en saa enä olluks... Virallise julkkari on kumminki omal paikallas. perjantain 3.8. Rauman Lapin löylypäivil, ko mun kanssani laval nouse Lapin koulun 10 paikallist 10-vuatiast! He lukeva Ykkösest itte valittemas lempirunon - ja mää kerron taustan. Täst voi tulla jotta ihmeellist!

Kirjoi saa kirjakaupoist ja mun keiikoilt- ja jos nimmarin kans tykkä tilata, ni meijän Odelman pikku verkkokirjakaupast, iha vaan kirjottamal sin sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Äänikirjaks luin sen kans, varsinaine cd-levy o viäl prässis, mut nyy (ensmäst kertta sähkösenä) sen voi tilata Elisakirjast: https://kirja.elisa.fi/aanikirja/ykkone


Ykköne-keikoi
o pitki ja poiki, Taiteitte öis viuhun ja 9 muus paikas, käy syynämäs tualt: www.hulimaa.fi/keikat


Viäl piäni taustoi ja numeraalissi faktoi:


Sivunumeroi Ykköses ei ol, me annetti kuvittaja-Annen kans tehtäväks kraapusta ne itte, jos kiinnosta. Pääl 50 niit silmämääräsest o.


Kirjan lopus, siin sivun 46 tianoil, o numeroessee: mist lukusanat o meil tullu, kummotti ja kui numeroi on käytetty retoriikas ja sananparsis ja satuhetkis. Essee o suameks! Ja käytin sen tekemisse aikka ja vaiva ja asiantuntijoi. Mm. Turun yliopiston Kirsti Siitonen munt pönkitti ja etymolokiaykköne Kaisa Häkkinen vinkkas valtavan kuahuttavan-innostavi uussi tutkimstuloksi, mm. seitsemän-sanan vaietust taustast.

Ja avuks ynnä helpiks kokosin 1 sivun mittase lounaismurtte esittelyn ja piäne sanastonki. 9 tutun mukulan kans testasin sanoi. Iha helpoi o - mut mikä on trio? He arveliva, et noin 100... Kattosin parhaks lisätä sanaston pual, et se o jotakuinkin kolmikko eli 3:n poruk.


Olen nii 10+-miälel täst kirjast, et laitan sen kannenki tähä nyy 3 kertta peräjälkke:

 

Eläköön! Eläköön! Eläköön!


Mitäs o ihmisel 3? Yks syrän, yks napa, yks pää. Kaks korva, kaks silmä, kaks kätt. Mut mitä o ihmisel 3? Ykköne tiätä.


Ykköse ensmäse luvu nimi muute o - arvatka mikä? Alkuluku!


Ja arvatka, mikä olis hauska? Ja erityist? Ja semmone, mikä ei ol munst kii, vaa muist, heist, teist ja noist? Jos Ykköne uis teijä lukijoitte syrämisse nii, et reportter sais kirjotta uutise Mitä Suomi lukee? -listasijoituksest: Ykkösenä Ykköne!

 

Heli


 Aijuu, näit muatikuvioi tähä, risukarhei: #Ykköne #Annevasko #Runoilijahelilaaksonen #WSOY #LuensinulleNo täyty sanno, et kirjoist kaikkist ensimmäisenä ol Pulu uis ja aakkosjärjestykses niist o ekana Aapine,
mut ensmäne numeroist ja ensmäne mu numerorunokirjoist o Ykköne, mink saan mun lukijakunnalleni, lukijakullalleni elokuus 2018 esitellä!

 

Toivon Ykkösel samalaist ilost kulkuet ko o ollu Aapisellaki. Ykköselläki o omat sivut - nämä täsä - siit tule ilone nelifärine Anne Vaskon kuvittama kirja, mun omal äänelläni lukema äänkirja nii cd- ko latausmuatosenaki, täl taval kustantaja WSOY o sen parhaaks nähny. Isot kirjajulkistajaiset on kans. Ainaki! Mitä kaikelaist sen elämän taipaleel viäl etten tuleka, on kii siit, mitä meil tekijöil pälkähtä päähä - ja siit, mitä sää keksit.

 


Heli