Hyvästi! Heli purkamas maalausnäyttelyäs Emil Cedercreutzin museost. Kuva: Tea Nurmi / Gramofoni


Kuvatairemaailman ovest o nyy kurkattu sisäl ja kiinnostavalt näytti. Kiitos kaikil, ketkä mun kanssani sen reisun teki Harjavallas: järjestämäl tiloi, kattelemal maalauksi, hankkimal teoksi! Mitä seuravaks, mihe on kuarmallinen taloi nyy sit matkal? Tiätäiski! Eletään toivos!


Olen mää kumminki kirjailija ytimi myäte ja o riamukast palata kirjojen kans huhkima. Nimittäis huhtikuun loppupual on tulos jotta vitsikäst, hullumaist, miälkuvitust muljavaist: UUS KIVIRÄHK o ilmestymäs!

Ne ketkä rakastus Andrus Kivirähkin erellisse kirja, Koiranne alkaa kohta kukkia, luultavast yäpyvä kirjakaupa oven takan, ko hyllyil saapu tämä uutuus Kun Musti muni mummon. Sain sen virost suamentta (kirjakiälel!)  ja olen iloinnu joka hetkest.

Christer Nuutisen tekemä kansikuva o juur semmone ko sisältöki:
hulluilo ja kummahuumori jyllä. Mukulil kirja o suunnattu, mut aikuset o yhtlail kiäriny naurust lattial.


Sinimustvalkone on vuas 2018 muutenki ko kirjamaailmas. Hauska, ettei tarvinnukka 100-vuatisjuhlimist lopetta: Suame merkkivuat seura Viron 100-vuatisjuhlat - 24.2.1918 he laske itsenäisyytes alkaneeks. Miälelläni mää mun Virolleni, naapurvaltiol, lempikiälel, Maarjamaal, Eesti vabariigil onnittelui lähetänki. Palju õnne, Eesti!

 

Heli, Järvi Kokla (Lipasti) ja Anja Salokannel juhlimas
Viron satavuatisuut
Suurlähetystös Hesas 27.2.2018.
Kuva: Juhani Salokannel


Tosa yläkuvas on kaks suasikki-ihmist. Mun kootut runot eli kokoelma Ole ise ilmestys Järvi Koklan kääntämänä Hiidenmaan murttel. Järvi sai sen onnistuma nii hyvi, et teoksest o jo toinenki painos loppumaisillas ja kirja valittiin Viros Vuoden kieliteko - Aasta keeletegu -listoil. Salokanteleen Anja taas ol mun pitkäaikkane kustannustoimittaja, eläkkel jo. Onneks ystävyys säily. Ja kirjahankket. Täl joukkueel on kova pusku nyy, et saatais yks miälettömä hiano teos suamennetuks - ko vaa julkasijat uskois, et ilma sitä suamalaiset ei voi elä täyspainost elämä. 


Toivos siis eletä! Siinäkin toivos, et kirja pitäís pintas, lukijat olis runssai ja riamullissi.  Esiintymissiäki on kevä aikan mul muutamei tulos: seuraile tualt Ajopäiväkirjast ja keikkasivuilt niit, mut älä jää kotti selama konei - tul föli!

Loppusuvest on tulos jotta uut jännä kans... Voitte usko, et mää kuuluttelen!

 

Vaihtaka hyvis ajois kuulolaittesse siis patterit!

 

Heli