Suomi 100 -tuatteitte joukko o liittyny naapurin puskist kerätty farelmahillo. Kuva ja innovaatio: HL

 

Munst tämä juhlavuas o ollu hyvä.


Tuntu, et ihmise ova virkusemppi ja ilosemppi ko enne - voisik olla sil taval, et kaik tuhannet kulttuuririannot, mitä on tänä vuan ekstrapoonuksena järjestetty, on tuanu valo ja keviä miält? Jatketa samal polul.


Lapin löylypäivil 2017
Heli ja Rauman kulttuurin valonliaskat Ala-Äijälän Pia ja Kuparin Risto

(Kuva: Miikka Lappalainen)

 

Kesäteattersuvi o mul nyy takan (kiitos kaikil kävijöil!) ja eres kaikelaissi uussi ja orottamattomi ja vanhoi ja orotetui tekemissi. On siveltime ja kynän heiluttamist tiaros. Korva tarkkan, mun oma väkeni!

 

Heli