Kaikenkaltassi kirjotuksi

Laaksose Helin kynäst

reisujutuist päiväkirjoihi.

Käys tääl lukemas,

jollei muuto aik kulu.

Hei hoi, kesävoi, viulu soi,

kosk tänä mää sain pitkäaikkasen toive vihro viimen täytte! Nyy mul ja mun toiminimel on kotosivut, misä o uus riamulline ilme ja mahrollisuus iha itte niit päivittä. Enä ei tart soitta webmasteril lauantaehtoste ja sanno, et antteks häiriö, mut huamasin just et ton kolmannen keikkapäivämäärä kuukausnumeron peräst puuttu piste.

Noi pyärryttävä hurmavaiset taustkuvat o Warstan Elinan pääst ja kynäst kotosi - meijä yhtesest Aapisest! Ei varman tartte sannokka, mut sanon nyy kumminki, et älä muiluta niit kuvi oman käyttö ilma, et kysyt Elinalt luva. Nee o vähä niinko häne ikiomi, mul vaa vuakral.

Koitan päivittä näit sivui sopivaise usse. Kumminki enemä mää viäl tykkän oikkiast elämäst enemän ko virtuaalisest, nii et jollei viikkokaupal sivut muutu mikskä, ni älä välit!

Mukava juttu kumminki, ko juur sää olet tääl. Tul uurestaski, käy keikoil, luve kirjoi! Sunt varte mää olen nee tehny - ei munt yksinän ja ittekseni hommailu huvittais.


Heli