Näin päivin toise alottava iha alust: nuari pulussi valmistu, aikihmise suksiva uusil uril, eläkkeellekki jäärä ja lähretä toisil tyäpaikoil, vuarotteluvapail, ristiretkil. Jos sää olet see, ketä tykkä hyvä reisu toivotta, etkä ol viäl saanu paketti keksityks, ni lata vaik täst lahjakortti Piänel perunarunokiartueel!